درباره ما

با درود؛
گروه شاهی از سال۱۳۹۰ فعالیت خود را به شکل تخصصی در زمینه اجرای سنگ اسلب آغاز نموده و دراین زمینه با استفاده از تجربیات مهندسین متخصص و مشاوران حرفه ای در امر اجرا و استفاده از مصالح روز دنیاهمواره بر این بوده است تا نهایت رضایت کارفرمایان محترم را کسب نماید.
گروه شاهی دارای اکیپ مجرب برای اعزام و انجام پروژه های شما در هر نقطه از کشور میباشد.
احترام به مشتری با ارائه بهترین کیفیت همیشه سرلوحه کاری گروه شاهی بوده است.
هر پروژه یک چالش است،و انجام آن یک پیروزی