اجرای سنگ اسلب کف و دیوار برج روبینا دربند

اجرای سنگ اسلب کف و دیوار برج روبینا دربند سال ۱۳۹۶

کارفرما آقای مهندس حنیفی

اجرا گروه شاهی

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *