اجرای سنگ اسلب پروژه برج سپند نیاوران

اجرای سنگ اسلب پروژه برج سپند نیاوران سال ۱۳۹۲

کارفرما آقای مهندس مطهری

آرشیتکت آقای قطبی

پیمانکار آقای امامیان

اجرا گروه شاهی

سنگ اسلب
سنگ اسلب

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *